Pages

Wednesday, August 4, 2010

Surah Al-insyirah

1.Bukankah kami yang melapangkan dadamu (Wahai Muhammad).
2.Dan kami ringankan beban daripadamu.
3.Yang memberatkan tanggunganmu.
4.Dan kami tinggikan sebutan namamu.
5.Sesungguhnya setiap yang sukar disertai dengan kemudahan.
6.Sesungguhnya setiap yang sukar disertai dengan kemudahan.
7.Maka, apabila kamu selesai (sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
8.Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap.